Спецификата на консултантските услуги се свързва с факта, че услугата няма веществен характер, т.е. не може да бъде видяна, докосната, почувствана, в резултат на което не може да се оцени до момента на нейната реализация. За повечето услуги от значение е доверието на клиента и убедеността му, че неговите очаквания ще бъдат оправдани.

Клиентът се обръща към консултант, когато мащабът на проблема е достатъчно голям и е трудно да се определят служители от компанията, които да се ангажират изцяло с неговото разрешаване. Много е важно в такъв момент да се обърнете за помощ към точния консултант.

За да Ви бъдем максимално полезни, ние се съсредоточаваме върху няколко основни фактора. Първият от тях е време– всеки проблем има времеви ограничения. В зависимост от времето, с което разполагате, за да разрешите определен проблем, ние ще преценим какъв подход за консултиране да изберем.

Точност – изключително важно е предоставената от Вас информация да е пълна, точна и коректна. Взаимодействието помежду ни е от съществено значение за идентифицирането на проблема. Следващият важен фактор е обективност – не забравяйте, че консултантът може да задава въпроси, за които клиентът не е мислил. И не на последно място опит – придобит от широка практическа дейност в различни области и отрасли, както и чрез контактите ни с различни клиенти и разрешаването на специфични проблеми.

Тези фактори влияят на това услугите ни да бъдат „по – осезаеми” за Вас. Не просто задават точната цел, но и ни помагат да намерим пътя към изготвянето на конкретна  стратегия за постигането й.