Какво представляват „белите петна” и търсят ли парите си собствениците им

„Бели петна” е термин, който се използва да означи земеделските земи, които не се обработват от собствениците им, но които, с оглед следване на принципа, че земеделската земя не трябва да бъде пустееща и трябва да бъде обработвана, се предоставят за ползване на трети лица по ред и процедура, определени в Закона за собствеността и … Продължете с четенето на Какво представляват „белите петна” и търсят ли парите си собствениците им