По закон до 31-ви март всички фирми, които не са развивали дейност през предходната година, трябва да подадат декларация за това в Агенцията по вписванията. Това е срокът, който изтича най-скоро след обявяването на извънредното положение.

С все още необнародвания Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, този срок се удължава до 30 юни 2020г.

В него се прие следното: През 2020г. сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството се удължават до 30 септември 2020г., а срокът по чл. 38, ал. 9, т. 2 от същия закон се удължава до 30 юни 2020г.“.

Това означава, че тази година декларациите за липса на дейност ще се подават до 30 юни, а финансовите отчети до 30 септември.

Разпоредбата не беше върната за ново обсъждане с вето на президента, т.е. няма опасност да бъде преразгледана от депутатите.

Така с публикуването на закона в Държавен вестник, което се очаква да стане още утре, срокът ще бъде удължен.

Източник: lex.bg