От 27 юли ще заработи нова платформа, от която ще може да бъдат правени справки в имотния и търговския регистър – portal.registryagency.bg.

Днес новият портал стана видим за потребителите. Като вече има възможност те да регистрират профили и да присъединят към тях електронен подпис, сертификат, издаден от Агенцията по вписванията или ПИК от Националната агенция за приходите.

На 27 юли ще спрат действащите сайтове – brra.bg и icadastre.bg и новата платформа ще заработи в пълен обем.

„Изграждането на новата платформа цели модернизиране на системите, повишаване на качеството, осъвременяване на приложния софтуер и достигане до високи нива на сигурност и защита“, обясниха от Агенцията по вписванията.

От Агенцията по вписванията обясниха, че в периода от 9 юни до 27 юли на новия портал ще могат да се извършват следните дейности:

  • да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация, да се направи тестово подписване. Първоначалната идентификация гарантира повишено ниво на сигурност, проследимост на действията и защита на личните данни съгласно европейската регламентация.
  • да се извършват свободно справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси.
  • да се преглеждат сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ, след успешна регистрация на потребителски профил с присъединено средство за идентификация. Важно уточнение е, че издадените преди 23.04.2020 г. сертификати от Агенцията по вписванията няма да могат да се ползват в новия портал. За достъп до функционалностите му, сертификатите трябва да бъдат с дата на издаване след 23.04.2020 г.
  • да се извършват нови за Имотния регистър безплатни справки – „Проверка на статус на заявление“ и „Проверка на местонахождение на служба по вписванията“. Новост за потребителите на Имотния регистър е функционалността „Калкулатор за изчисляване на държавни такси“.

До публикуване на пълната функционалност на новия портал, потребителите ще могат да заявяват електронни услуги единствено чрез действащите в момента сайтове на имотния и на търговския регистър. След 27 юли двете страници ще бъдат деактивирани и потребителите ще трябва да заявяват и ползват услугите на регистрите през portal.registryagency.bg

След 27 юли, заплащането на таксите за услугите чрез отдалечен достъп в имотния регистър ще се извършава единствено по електронен път. Наличните средства по сметка на потребител в icadastre.bg ще бъдат прехвърлени автоматично след 27 юли, ако потребителят е заявил в профила си в новия портал желание за обединяване на профил.

От Агенцията по вписванията заявява, че новият портал ще осигури възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи. И предупреждават: „Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри. Единният портал ще работи с актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.). Интернет браузърите, като Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да бъдат актуална версия“.

Източник: lex.bg