Задължителна смяна на БУЛСТАТ-а очаква хората със свободни професии, адвокати, занаятчии, земеделски производители и др. От 10-цифрен той ще стане 9 и ще се генерира от специален софтуер на случаен принцип от Агенцията по вписванията.

Проблемът е, че в момента ЕИК (единният идентификационен код) на тази категория икономически субекти съвпада с ЕГН-то на физическите лица, а той се счита за лични данни и е под защита на регламент на Европейския парламент. Промяната ще засегне близо 300 486 лица в България, което означава загуба на доста време и нерви, предупреждава Монитор.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ е пуснат за обществено обсъждане миналата седмица. Консултации и забележки по него ще се приемат до 20 август. Ако се приеме, поправките ще влязат в сила 14 месеца след обнародването им в „Държавен вестник“.

Предвидена е възможност за справки между новия и стария ЕИК. Новият софтуер, който ще надгради информационната система на регистър Булстат ще струва около 72 000 лева с ДДС, като разходът ще се предвиди в бюджета на Агенцията по вписванията за догодина.

По данни на агенцията само 15 000 НПО-та от общо 40 000 са заявили пререгистрация. В края на 2020 г. изтича срокът, в който всички фондации, сдружения и други подобни организации, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) при окръжните съдилища, трябва да се пререгистрират в регистъра към Агенцията по вписванията.

През следващите пет месеца се очаква голям наплив на заявления за пререгистрацията им. Същевременно законът не казва какви са последиците за тези фондации и сдружения, които не са подали заявление за пререгистрация в срок, за разлика от практиката с търговските дружества от 2012 г. – тогава неподалите заявления се считаха за заличени по силата на закона.

По тази причина в Агенцията по вписванията смятат, че срокът за пререгистрация в случая трябва да се удължи и едновременно с това в закона изрично да се посочат последиците от неизпълнение на това задължение.

Източник: standartnews.com