Бизнес консултации

”Aut inveniam viam aut faciam.” – „Или ще намеря пътя, или ще прокарам път.”

Стартирането на нов бизнес винаги е свързано с много идеи, но не винаги е на лице правилният подход за реализирането им. Ние ще Ви предложим конструктивни идеи и адекватен анализ, съобразени с Вашите цели. Възможно е вече да сте се развили във Вашата сфера, но да са Ви необходими допълнителни съвети и насоки или да са възникнали непредвидени обстоятелства. Ние имаме възможност да Ви помогнем в изготвянето на план за стабилизиране и развитие на Вашата фирма чрез следните услуги:

  • СТРАТЕГИЧЕСКО БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ – искате да започнете нов бизнес или са възникнали трудности, управлявайки вече такъв – ние ще Ви съдействаме с опитно и независимо мнение и креативни решения.
  • ОЦЕНКА НА АКТИВИ – предлагаме оценка на Вашите активи: земеделски земи, недвижими имоти, включително промишлени и складови помещения, индустриални площи.
  • УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ – договаряне на възможно най – добро наемно / арендно плащане за съответния регион, изготвяне на договори за наем или аренда на земеделска земя, цялостна юридическа консултация и управление на Вашите земи. Пълно съдействие при покупко – продажба.  Пряко представителство на собственици на недвижими имоти, които нямат възможност да ги управляват.
  • РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА – пълно съдействие при регистрация на марка. Правото върху марка се придобива чрез регистрацията й, считано от датата на подаване на заявката. Правото върху марка е изключително право, което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие. Регистрацията действа за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката, и може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет години срещу заплащане на такса.
  • ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – за собственици на имот или предприятие, жилищен имот, които няма да се ползват през цялата година.
  • ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕСТИЖНО ОФИС ПРОСТРАНСТВО – предлагаме почасово ползване на луксозен офис за делови срещи на територията на град Варна.

Ако се питате дали може да получите различна консултантска услуга, която не присъства сред изброените по-горе, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или чрез формата ни за контакти.