Правни консултации

„Conditio, sine qua non.” – „Условие, без което не може.”

Принципите на правото и справедливостта поставят граници, в които удовлетворението има стойност – те налагат ограничения върху приемливите концепции за индивидуално благополучие. При съставяне на планове и преценка за стремежите си, хората трябва да вземат  предвид тези ограничения. BEST CONSULTING GROUP ще се погрижи за това да защитава Вашите стремежи и индивидуално благополучие, спазвайки правните норми. Услугите, които предлагаме са:

  • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ – договори, пълномощни, декларации, молби, протоколи и други.
  • ПРАВЕН АНАЛИЗ ПО КАЗУСИ И ПРОБЛЕМИ – в областта на данъчно, трудово и осигурително, търговско, гражданско право, административни производства.
  • ПРОУЧВАНЕ НА ФИРМИ, КРЕДИТОРИ И ДЛЪЖНИЦИ – проучване и анализ на физически и юридически лица, относно имуществено и финансово състояние.
  • РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – ЕООД, ДЗЗД, ООД, АД и други.
  • ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТАТУТА НА РЕГИСТРИРАНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
  • ЮРИДИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРАВНИЯ СТАТУС – на недвижими имоти и земеделски земи, включително извършване на пълна проверка на вещните права, за наличието/липсата на тежести и права на трети лица върху недвижими имоти и земеделски земи.
  • УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ – предварителни договори, проекти за нотариални актове и всякаква документация, свързана с финализирането на сделки за покупко-продажба на недвижими имоти и земеделски земи.
  • ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ – данъчни оценки, скици, схеми, характеристики, удостоверения и други, във връзка с покупко-продажба на недвижими имоти и земеделски земи.

Ако се питате дали може да получите различна консултантска услуга, която не присъства сред изброените по-горе, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или чрез формата ни за контакти.